ruzie maken kan je relatie redden

Boelrelatie_OK_jpg_h380Soms wordt nogal eens veronderstelt dat ruzie maken een slecht teken aan de wand is voor een relatie.

Dit is echter maar gedeeltelijk waar. Het hangt immers van een aantal factoren af.

Waarover gaat het? Is de ruzie enkel een ventileren van kleine frustraties? Of is het net het teken van een sluimerend algemeen ongenoegen in de relatie?

Het verschil zit hem hier in dat uiting van frustratie in se een goed gegeven is . Boosheid is een van onze fundamenteel nodige emoties om frustraties te kunnen verwerken . Eigenlijk is boosheid een essentiële stap in élk verwerkingsproces , al beperkt het zich soms tot wat protesteren in zichzelf, zodat het eerder onopgemerkt voorbijgaat . Ook is het niet altijd een persoon tegen wie de boosheid zich richt. Denk maar aan de uitroep :”stomme tafel !” wanneer onze tenen een harde tafelpoot onderweg tegenkomen .

In een relatie botsen de visies van het ene individu wel eens met de persoonlijkheid van de andere…Of krijgt de ene de indruk dat er nogal achteloos omgesprongen wordt met zaken waarvoor die zelf zorg draagt…. Of liggen er een aantal dingen op de lever, die een tijdje stilzwijgend al verzuchtend zijn geslikt, maar waarvoor de maat nu vol lijkt.

Kortom, een partner geraakt gefrustreerd en dan is een kleine vonk genoeg om de boel te doen ontploffen. Vaak komen dan ook ergernissen die de ànder heeft opgestapeld uit de mouw en zo is er : ruzie .

Wanneer beide partners het gevoel krijgen dat er naar hen geluisterd wordt en dat er uiteindelijk overlegd wordt , een soort compromis wordt gevonden, of “sorry” gezegd, dan is de ruzie over en geeft het de partners zelfs een goed gevoel. Het brengt hen als het ware weer dichter bijeen, terwijl ze door opstapelen van frustraties eerder verder van elkaar verwijderd geraakt waren.

En hier ligt de link met het algemene ongenoegen dat kan opgebouwd zijn na verloop van tijd. Wanneer een morrende partner niét de indruk krijgt dat er begrip is en dus verbondenheid in de relatie, dan leiden opgestapelde frustraties naar een soort bitterheid waarop de relatie via een uitbarsting kan sneuvelen.

Tijdig frustraties afreageren is dus ook wel nodig en kan uw relatie dus redden omdat de opstapeling er de daaruitvolgende verwijdering er niet komt.

Soms komt het juiste overleg er niet door bepaalde persoonlijkheidstrekjes en bepaalde hechtingspatronen. Is er al te lang schade ondervonden , dan vinden de partners elkaar soms niet terug, alsof ze zich hebben ingegraven in loopgraven aan weerszijden en niet meer uit de gracht geraken om naar elkaar toe te gaan.

Relatietherapie kan op tijd komen om inzicht te verwerven in hoe elk functioneert en zo tot begrip leiden van elkaar.   Vandaar dat relatietherapie toch nog de relatie kan redden. Ook in de therapie moet er plaats zijn voor àlle emoties en moet men ze mogen en kunnen uiten aan de ander. Eigenlijk leert men dan ook beter emoties verwoorden en tijdig frustraties bespreekbaar maken.

Een fikse ruzie in een koppel kan dus betekenen dat men zijn frustraties tijdig kenbaar maakt. De stijl zal bij de enen nogal heftiger zijn dan bij de anderen.

Maar wanneer er een goede verzoening is, betekent dat dan ook dat het koppel goed verbonden is. Zij zullen ook verdriet en angst met elkaar kunnen delen.

Lees ook meer hierover in dit artikel (via Rika Ponnet, Duet relatiebemiddeling)

Wel, hier ben jij dan, op mijn site. Je bent op zoek gegaan en je hebt mij gevonden. Ben ik degene die je zocht? Dat zou kunnen…..

Ik stel me even aan je voor :

DSC07253

Ik ben Katrien Packo, ik woon in Loppem in de Eikendreef nr 1 , dicht bij de Abdij van Zevenkerken aan de Torhoutsesteenweg. Zedelgem en zelfs Brugge zijn niet zo veraf.
Ik ben oorspronkelijk afgestudeerd als economiste maar vond het nodig om mijn leven een volledig andere wending te geven en mijn opgedane kennis van psychologie en psychotherapie te proberen aan te wenden om mensen op weg te helpen.
Mensen zoals jij, die op het ogenblik even ondersteboven zijn, of die een moeilijke periode hebben… waar het eventjes allemaal niet meer zo vlot, of waarvoor het allemaal eens te veel is geworden…
Het kan ook zijn dat je je helemaal niet begrepen voelt door je omgeving, of dat je vastzit in een relatie waar je nog weinig positieve kanten aan ziet…
Of lijkt het leven je heel zwaar, vraag je je af wat de zin van het leven eigenlijk is ?
Misschien voel je je moe en uitgeblust…
Of ben je rusteloos en heb je constant het gevoel dat je op zoek bent naar antwoorden ? Ben je angstig ? Heb je het gevoel dat niemand meer van je houdt en begrijp je niet wat je verkeerd doet?…

Dan ben ik inderdaad degene die je zocht……
Ik help namelijk mensen zoals jij met het terugvinden van de weg.
Want een lichtpuntje is steeds weer te vinden.
cropped-pa190022-peter-diamant1.jpg

Dit gebeurt door gesprekken die we hebben op regelmatige basis van telkens een uur tot anderhalfuur. Het tarief daarvoor is 50 euro.
Het eerste gesprek is meer een verkennend gesprek. Het belangrijkste is immers dat wij kunnen zien of het klikt.

Heb je nog vragen ?
of wens je af te spreken ?
dan kan je mailen naar katrien.packo@hotmail.be of  via dit contactformulier . Ik werk meest per mail. Dat gaat het makkelijkst.

Mijn gsmnummer 0474 57 35 88 (spreek eventueel een boodschap in)