Katrien Packo

Hallo,

Je bent op zoek gegaan en je hebt mij gevonden. Ben ik degene die je zocht?

Ik stel me even aan je voor :  Ik ben Katrien, psychotherapeut.

Ik woon in Loppem, in de Eikendreef nr 1, dicht bij de abdij van Zevenkerken. Zedelgem en zelfs Brugge zijn niet zo veraf.
Ik ben oorspronkelijk afgestudeerd als economist maar vond het later nodig om mijn leven een volledig andere wending te geven en mijn opgedane kennis van psychologie te proberen aan te wenden om via psychotherapie mensen op weg te helpen.

Mensen zoals jij,

die op het ogenblik even ondersteboven zijn, of die een moeilijke periode hebben…
waar het eventjes allemaal niet meer zo vlot, of waarvoor het allemaal te veel is geworden…

Het kan zijn dat je je helemaal niet begrepen voelt door je omgeving, of dat je vastzit in een relatie waar je nog weinig positieve kanten aan ziet…

Samen met jou kijk ik wat er aan de hand is.  Je kan alleen komen of samen met je partner.

Of lijkt het leven je heel zwaar en vraag je je af wat de zin van het leven eigenlijk is ?Misschien voel je je moe en uitgeblust…of ronduit depressief?

Of misschien lijkt het alsof je uitgeput bent, opgebrand, je kampt met een burn-out…

Depressie en burn-out zijn veel voorkomende tekenen dat het allemaal te zwaar geworden is en dat kunnen we samen aanpakken. Je hoeft je er niet verlegen over te voelen, het is je overkomen. Maar je kunt er iets aan doen.

Of ben je eerder rusteloos en heb je het gevoel dat je constant op zoek bent naar antwoorden ? Het zou kunnen dat je je angstig voelt…

Of heb je het gevoel dat niemand van je houdt en begrijp je niet wat je verkeerd doet ?

Met de juiste inzichten kom je al een heel eind. Verder reik ik jou een aantal hulpmiddelen aan.

Is er iets ernstigs gebeurd in je leven waar je moeilijk weg mee kan en lijkt het alsof niemand je kan steunen of troosten ?

Je vindt bij mij een luisterend oor.

Herken je jezelf in iets van deze gevoelens? Dan ben ik inderdaad degene die je zocht.
Ik help namelijk mensen zoals jij met het terugvinden van de weg.
Wij zoeken samen naar een lichtpuntje waardoor je weer verder kan.
Je staat er niét alléén voor…

 

 

 

Het verschil tussen depressie en burn-out

Depressie of burn-out?

Je lijkt geen fut meer te hebben om iets te doen, alles lijkt te veel of te zwaar. Je geraakt niet meer vooruit, een soort verlamming heeft zich van je meester gemaakt….

Heb jij nu een depressie of een burn-out?

Het is niet altijd makkelijk het onderscheid te zien. Vandaar even een aantal verschillen op een rijtje zetten.

Bij een depressie zit je als het ware gevangen in een soort melancholie . Je voelt je ongelukkig, vraagt je af wat je hier eigenlijk loopt te doen op de wereld . Het leven lijkt somber. Je voelt je lusteloos, niets doet je plezier. Leuke dingen hebben geen effect meer. Alles lijkt nutteloos, waardeloos, zinloos.

Depressie is dus een existentiëel gegeven : het gaat over jouw existentie, je bestaan. Vaak komen vragen naar boven in de trend van “wat loop ik hier eigenlijk te doen?” En vaak ligt er een basiscognitie onder, een overtuiging over jezelf, van “er is toch niemand die van mij moet hebben” of  “niemand ziet mij graag (zoals ik ben)”. Dat betekent dus dat je jezelf onbewust afvraagt of je wel liefde verdient en je antwoord op die vraag negatief is. Op dat moment hou je dus onbewust ook niet meer van jezelf en dit werkt zeer demotiverend.

Tekenend voor depressie is dus vooral alles van je bestaan, je leven, als zinloos ervaren. Je ziet het nut niet in van opstaan, jezelf verzorgen, dingen doen, mensen ontmoeten, enz., en je vindt er dan ook de energie niet voor. Je kunt de indruk hebben dat je je moet voortslepen door de dag.

Mensen met een depressie vinden geen blijheid meer in het leven en voelen zich somber en verdrietig en voelen een soort apathie. Hun gemoed geraakt snel vol, het huilen staat hen nader dan het lachen. En ze voelen zich totaal machteloos om er iets aan te doen.

Het ontstaat door een opeenstapeling van een soort teleurstellingen. Manieren om er mee om te gaan (ook coping- of afweersystemen genoemd) geraken ontoereikend.  Verwerken gaat niet meer. De depressie ontstaat wanneer het “te veel” wordt.

Wanneer precies het juist “te veel” wordt is verschillend van individu tot individu. Het gaat immers om een combinatie van hoeveelheid van de reeds van in je vroege jeugd opgeslagen confrontaties met je gevoel van bijv. waardeloosheid en de hoeveelheid tegenslagen die je toevallig te beurt vallen. Dit peil ligt dus voor iedereen anders.

Met therapie kan je geholpen worden om uit de machteloosheid te geraken en een aantal dingen te verwerken, zodat het weer lichter wordt en je weer blijheid ervaart.

Op lichamelijk niveau blijken, simplistisch gezegd, een aantal stoffen die ons geluksgevoel opwekken te mankeren in de hersenen.

 

Burn-out heeft een andere grondslag .

Het is een gevolg van grote inspanningen die je lange tijd ,vaak onbewust, hebt geleverd maar die je geen goedkeuring opleverden of die nooit voldoende waren. Dit heeft te maken met een aanvoelen van tekort aan waardering voor hetgeen je doet.

Komt er geen vorm van waardering zoals je soms onbewust verwachtte , dan geraak je gefrustreerd. Dit betekent in feite een angst dat je niet goed genoeg je best doet. En dan probeer je nog een tandje bij te steken, nog wat méér je best te doen.

Lichamelijk gezien zorgt dit voortdurend streven voor voortdurende stress , dwz snel opeenvolgende pieken van deze angst , dus wordt er zeer veel adrenaline geproduceerd. Dit moet voortdurend gecorrigeerd worden door aanmaak van cortisol in de bijnieren.

Bij normaal functioneren en gewone stressmomenten verloopt dit proces van regelen van de pieken in het adrenalineniveau zeer goed. Een stressmoment is onze motor om actie te ondernemen en door de goed afgestemde werking van de cortisol zijn wij ons vaak zelfs niet bewust van een stressmoment of althans niet van een negatieve kant ervan.

Bij langdurige opeenvolgende stressmomenten echter, wordt het “te veel” en beginnen wij het ongemak te voelen. Uiteindelijk geraken de bijnieren uitgeput en geven het voldoende produceren van cortisol (tijdelijk) op. Het functioneren van het hele lichaam wordt daardoor in de war gestuurd en je hebt totaal geen energie meer.  Je hebt een burn-out.

Het brein werkt niet meer naar behoren : men vergeet veel, kan op vele dingen niet meer komen. Men heeft  moeite met concentratie en lezen of luisteren naar informatie wordt soms heel moeilijk. Een veelheid aan mensen, lawaai, prikkels…doet je panikeren. Je krijgt vaak hartkloppingen en hyperventilatie,…je kunt niet goed inslapen of je wordt angstig of piekerend wakker midden in de nacht. Je bent zeer rusteloos.

Je wil gerust gelaten worden en bent enorm prikkelbaar of cynisch, of je voelt je boos zodat je reacties scherp zijn en men opmerkt dat men je soms niet meer herkent.

Je gelooft niet meer in je capaciteiten…

Het blijkt dat ons normale, emotionele brein , waardoor we normaal met allerlei dingen kunnen omgaan ,en kunnen relativeren en verwerken, en rationeel keuzes kunnen maken, ons in de steek laat. We zijn teruggevallen op een basisbreinwerking (ook reptielenbrein genoemd) waar op de angstprikkel , de stress, enkel nog gereageerd wordt met de fight-flightreflex (boos zijn/ vermijden).

Je voelt je opstandig en boos, en je wil reageren en dingen doen… echter kun je de energie ervoor niet opbrengen.  Je bent letterlijk uitgeput.

Rust en afzondering van prikkels gedurende een hele tijd is de eerste stap. Geleidelijk aan weer taken op je nemen wanneer je weer wat energie begint te voelen, is de tweede stap. Dit kan wanneer men nog wegblijft van de stresserend omgeving en wanneer men kiest voor dingen die je voldoening geven.

Het blijkt echter ook noodzakelijk te kunnen ontdekken waarin je jezelf nu eigenlijk hebt uitgeput en hoe je dat kunt aanpassen.

Met therapie kun je de oorzaak van de stresserende factoren leren ontdekken, leren beter omgaan met prikkels en overprikkeling,  grenzen leren stellen, weer geloof krijgen in jezelf en in je capaciteiten.

Een verband?

Een depressie en een burn-out hebben in eerste instantie geen link met elkaar. Echter kan een burn-out omslaan in depressie wanneer het gevoel van machteloosheid en het gevoel van waardeloosheid beginnen te overheersen en men de moed verliest.

Waar antidepressiva bij depressie een goed effect kunnen hebben en therapie kunnen ondersteunen, hebben deze bij burn-out geen effect (tenzij er depressieve gevolgen beginnen de kop opsteken).

Besluit :

Therapie voor depressie focust vooral op het zinvolle vinden in het leven en verwerken wat je somber maakte, terwijl bij burn-out het gaat over enerzijds leren grenzen stellen zodat je uitputting vermijdt en anderzijds de oorzaken van het streven proberen te ontdekken.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE KRACHT VAN AFFIRMATIES

affirmations“Affirmations are like planting seeds in the ground. First they germinate,
then they sprout roots, and then they shoot up through the ground. It takes
some time to go from a seed to a full- grown plant. And so it is with affirmations- it takes some time from the first declaration to the final demonstration.
Be patient.”

– Louise L. Hay

Een affirmatie is iets dat je zegt of denkt over jezelf. Elke gedachte die overheerst in je denken en voelen wordt een affirmatie. Wanneer je negatieve gedachten hebt en je ook zo voelt diep binnenin, dan zal dat je niet helpen om je leven zo compleet mogelijk te maken. Veel mensen doen dit zonder dat ze er zich bewust van zijn. Het zijn negatieve cognities die binnengeslopen zijn in ons onbewuste.

Je moet echter op een positieve manier over jezelf denken en dat ook volledig zo aanvoelen als je je leven wil creëren zoals je zou willen. Je wordt wie je denkt.

Elke gedachte en elk woord dat je uit wordt een affirmatie. Je creëert je levenservaring door deze gedachten die je denkt en door de woorden die je spreekt.

Overtuigingen spelen hierbij echter een belangrijke rol. De meeste overtuigingen heb je aangeleerd in je kindertijd. Niettegenstaande sommige overtuigingen positief zijn en goed werken voor jou, kunnen er ook overtuigingen zijn die je tegenhouden van vooruitgang in het leven.

Vaak is er namelijk een verschil tussen hetgene je verlangt en hetgene je gelooft dat je zal krijgen. Dit is net waar het niet klopt. Indien dit niet gecorrigeerd wordt, indien wat je verlangt niet hetzelfde is van wat je denkt te zullen verkrijgen, dan zal affirmatie niet werken. Als je bijvoorbeeld iets wil maar diep in jezelf je denkt dat je het niet verdient, dan zal dit niet lukken omdat er een conflict is tussen je gedachten en je overtuigingen.

Je zult moeten leren al deze negatieve overtuigingen die niet werken voor jou te elimineren.

Ieder keer je klaagt is dit ook een affirmatie op zichzelf. Wanneer je dus blijft affirmeren wat je niet wil, en dat dit gegeven het enige is dat je altijd denkt, ga je aan positieve dingen in je leven voorbij zonder dat je het beseft. Het helpt wanneer je leert focussen alleen op het positieve. Het leven gaat altijd over keuzes maken en dus moet je bewust kiezen voor het positieve. Het is jouw leven !

Soms kunnen onplezierige dingen of ervaringen je als het ware gevangen houden in je gedachten, meer bepaald negatieve gedachten of negatieve scenario’s.

Daarvoor kun je deze affirmatie gebruiken van Louise L.Hay om alle negativiteit die aan een gebeurtenis hangt kwijt te raken en een nieuwe wereld voor je te openen :

I release this incident with love
It is over and done
I now look with expectation to my next moment which is fresh and new
Only good experiences lie before me
I am greeted with love wherever I go
I love life and life loves me
All is well
and
so am I”

Louise L. Hay

“Ik laat deze gebeurtenis met liefde los

Het is voorbij en verleden

Ik kijk nu met verwachting naar mijn volgende moment dat nieuw is

Enkel goede ervaringen liggen voor mij

Ik wordt met liefde begroet waar ik ook ga

Ik hou van het leven en het leven houdt van mij

Alles is goed

en ook ik voel me goed”

Misschien kun jij voor jezelf een bevrijdende affirmatie vinden die nog beter bij jou past ?

Affirmaties kunnen werken als volgt :

1.Ontdek , of schrijf zelf, jouw eigen favoriete affirmatie op een blaadje papier. Maak veel copies en plaats die in alle plaatsen in je huis waar je vaak komt : je kamer, je living, je keuken..ook in je auto , enz. Dit is nodig om je te herinneren dat je deze affirmatie steeds moet herhalen, tot je ervan bent doordrongen.

2.Hou je gedachten in de gaten en gooi alle obstakels en twijfels overboord die opkomen met betrekking tot deze affirmatie.

3.Onthoud dat negatieve gedachten veel sterker zijn dan positieve omdat een hele boel emoties in klagen en twijfelen gegoten wordt.

4.Je hebt voldoende tijd nodig vooraleer het werkt, dus wees volhardend en verwacht geen snelle resultaten.

Affirmaties kunnen geschreven worden en uitgesproken worden betreffende verschillende onderdelen van het leven zoals gezondheid, financiën, relaties,… enz.

Ze hebben een positief effect gehad in mijn leven. Waarom probeer jij het ook niet eens om te kijken wat er gebeurt?

met dank aan Kavita Panyam , psychotherapeut in Hyderabad, India

originele tekst : Affirmations

 

Affirmaties

affirmations“Affirmations are like planting seeds in the ground. First they germinate,
then they sprout roots, and then they shoot up through the ground. It takes
some time to go from a seed to a full- grown plant. And so it is with affirmations- it takes some time from the first declaration to the final demonstration.
Be patient.”

– Louise L. Hay

Een affirmatie is iets dat je zegt of denkt over jezelf. Elke gedachte die overheerst in je denken en voelen wordt een affirmatie. Wanneer je negatieve gedachten hebt en je ook zo voelt diep binnenin, dan zal dat je niet helpen om je leven zo compleet mogelijk te maken. Veel mensen doen dit zonder dat ze er zich bewust van zijn. Het zijn negatieve cognities die binnengeslopen zijn in ons onbewuste.

Je moet echter op een positieve manier over jezelf denken en dat ook volledig zo aanvoelen als je je leven wil creëren zoals je zou willen. Je wordt wie je denkt.

Elke gedachte en elk woord dat je uit wordt een affirmatie. Je creëert je levenservaring door deze gedachten die je denkt en door de woorden die je spreekt.

Overtuigingen spelen hierbij echter een belangrijke rol. De meeste overtuigingen heb je aangeleerd in je kindertijd. Niettegenstaande sommige overtuigingen positief zijn en goed werken voor jou, kunnen er ook overtuigingen zijn die je tegenhouden van vooruitgang in het leven.

Vaak is er namelijk een verschil tussen hetgene je verlangt en hetgene je gelooft dat je zal krijgen. Dit is net waar het niet klopt. Indien dit niet gecorrigeerd wordt, indien wat je verlangt niet hetzelfde is van wat je denkt te zullen verkrijgen, dan zal affirmatie niet werken. Als je bijvoorbeeld iets wil maar diep in jezelf je denkt dat je het niet verdient, dan zal dit niet lukken omdat er een conflict is tussen je gedachten en je overtuigingen.

Je zult moeten leren al deze negatieve overtuigingen die niet werken voor jou te elimineren.

Ieder keer je klaagt is dit ook een affirmatie op zichzelf. Wanneer je dus blijft affirmeren wat je niet wil, en dat dit gegeven het enige is dat je altijd denkt, ga je aan positieve dingen in je leven voorbij zonder dat je het beseft. Het helpt wanneer je leert focussen alleen op het positieve. Het leven gaat altijd over keuzes maken en dus moet je bewust kiezen voor het positieve. Het is jouw leven !

Soms kunnen onplezierige dingen of ervaringen je als het ware gevangen houden in je gedachten, meer bepaald negatieve gedachten of negatieve scenario’s.

Daarvoor kun je deze affirmatie gebruiken van Louise L.Hay om alle negativiteit die aan een gebeurtenis hangt kwijt te raken en een nieuwe wereld voor je te openen :

I release this incident with love
It is over and done
I now look with expectation to my next moment which is fresh and new
Only good experiences lie before me
I am greeted with love wherever I go
I love life and life loves me
All is well
and
so am I”

Louise L. Hay

“Ik laat deze gebeurtenis met liefde los

Het is voorbij en verleden

Ik kijk nu met verwachting naar mijn volgende moment dat nieuw is

Enkel goede ervaringen liggen voor mij

Ik wordt met liefde begroet waar ik ook ga

Ik hou van het leven en het leven houdt van mij

Alles is goed

en ook ik voel me goed”

Misschien kun jij voor jezelf een bevrijdende affirmatie vinden die nog beter bij jou past ?

Affirmaties kunnen werken als volgt :

1.Ontdek , of schrijf zelf, jouw eigen favoriete affirmatie op een blaadje papier. Maak veel copies en plaats die in alle plaatsen in je huis waar je vaak komt : je kamer, je living, je keuken..ook in je auto , enz. Dit is nodig om je te herinneren dat je deze affirmatie steeds moet herhalen, tot je ervan bent doordrongen.

2.Hou je gedachten in de gaten en gooi alle obstakels en twijfels overboord die opkomen met betrekking tot deze affirmatie.

3.Onthoud dat negatieve gedachten veel sterker zijn dan positieve omdat een hele boel emoties in klagen en twijfelen gegoten wordt.

4.Je hebt voldoende tijd nodig vooraleer het werkt, dus wees volhardend en verwacht geen snelle resultaten.

Affirmaties kunnen geschreven worden en uitgesproken worden betreffende verschillende onderdelen van het leven zoals gezondheid, financiën, relaties,… enz.

Ze hebben een positief effect gehad in mijn leven. Waarom probeer jij het ook niet eens om te kijken wat er gebeurt?

met dank aan Kavita Panyam , psychotherapeut in Hyderabad

slaapmiddelen : voor- en nadelen

Er wordt in onze maatschappij nogal gemakkelijk gegrepen naar een aantal medicijnen die slaapstoornissen tegengaan. Het alom vertrouwde “slaappilletje” , daar is toch niks mis mee ?

Inderdaad, wanneer een gebeurtenis je tijdelijk uit je slaap houdt, kan een verantwoord gebruik van een slaapmiddel de oplossing zijn om dit tijdelijk euvel tegen te gaan, zodat men toch kan blijven functioneren. Slaaptekort wreekt zich immers al snel in lusteloos zijn, zich niet kunnen concentreren, geen fut hebben, negativisme, prikkelbaarheid, tekort aan weerstand…

Zijn de oorzaken echter vaag of blijft de slaapstoornis aanhouden en is er geen fysische oorzaak, dan is er wellicht meer aan de hand en is het nuttig om ook deze oorzaken te zoeken en op een psychotherapeutische wijze verlichting van de slapeloosheid te zoeken. Slaapstoornissen zijn vaak angstgerelateerd. Men heeft een algemeen stressgevoel of men piekert.

Terwijl deze angsten ons slaaptekort bezorgen, kunnen de slaapmiddelen eerder zorgen dat we minder dromen, wat ons eerste ingebouwde systeem is om met moeilijkheden om te gaan. Dit verklaart dat men niet altijd even fit uitgeslapen is na het gebruik van een slaappil.

Het slaapmiddel verhinderd ondertussen ook dat wij zélf controle verkrijgen over onze emoties, wat dan weer onbewust tot onrust kan leiden wegens het controleverlies.  Zo kan een soort cirkel ontstaan van onrust. En op die manier worden we psychisch afhankelijk van deze chemische middelen, die dan als laatste redmiddel worden gezien.

Bovendien zijn ze fysisch verslavend. Men kan al gauw afhankelijk worden van de chemische stoffen. Beter het niet zover laten komen. Heeft men toch al een tijd het slaapmiddel genomen, dan is het belangrijk niet zomaar te stoppen, maar af te bouwen. Vraag raad aan de dokter.

Een aantal natuurlijke middelen bestaan die ook wat rustgevender kunnen werken en niet verslavend zijn. Door er een soort slaapritueel van te maken werkt het dubbel. Het effect is echter niet zo sterk en moet opgebouwd worden. Vandaar dat het in sommige gevallen minder nuttig ervaren wordt of dat men de nodige energie niet kan opbrengen om af te wachten.

In beide gevallen is het goed om tevens psychotherapeutisch te werken.

De voordelen van bijkomende chemische slaapmiddelen moeten dus steeds afgewogen worden tov de nadelen.

De Standaard van donderdag 29 oktober schrijft :

De slaappil verhult al te vaak andere problemen.  

Als het over slaappillen gaat heerst er in ons land een eentje is geentje-mentaliteit. Daardoor lopen patiënten niet alleen het risico op verslaving, die pillen helpen het probleem ook maar zelden. Met die gewoonte komaf maken is een gedeelde verantwoordelijkheid van patiënt , arts en overheid, vinden Sibyl Anthierens (Medisch sociologe UAntwerpen) en Thierry Crhistiaens (huisarts, vakgroep farmacologie UGent)

…  Vlaamse patiënten wachten lang voor ze hulp vragen, soms pas als ze ten einde raad zijn. Iemand verkeert in nood, stapt naar de huisarts en verwacht een snelle oplossing. …En de meest vertrouwde oplossing die dokters kennen is een geneesmiddel voorschrijven, maar dat is niet altijd de beste oplossing. Slaappillen bieden hooguit een tijdelijke oplossing. Ze zijn een vorm van symptoombestrijding. De patiënt ziet het probleem als een losstaand feit, los van andere gebeurtenissen. Dokter en patiënt delen daarin een verantwoordelijkheid en moeten willen werken aan de onderliggende oorzaken. Dat betekent concreet dat niemand anders het probleem van de patiënt kan oplossen, dat slecht slapen dikwijls een reactie is op wat er in zijn omgeving gebeurt en hoe hij er mee omgaat. Uiteraard kan een arts ondersteuning bieden in de aanpak van die problemen of doorverwijzen naar andere diensten of hulp. …

Wij zijn wereldkampioen op het vlak van slaapmedicatie. Nederlanders of Zweden slapen niet beter of slechter dan wij terwijl ze wel twee tot driemaal minder slaapmiddelen gebruiken. Langzaamaan wordt het gebruik ervan zo wijdverbreid dat het normaal wordt geacht. Gebagatelliseerd door patiënt én artsen. Het is inderdaad geen vergif maar wel verslavend met onvoorspelbare bijwerkingen en moeilijk detecteerbare gevolgen. Denk daarbij aan werkongevallen en verkeersongevallen veroorzaakt door slaperigheid en concentratieverlies…

Er is hier zeker ook een plaats weggelegd voor ambulant werkende gedragstherapeuten …”

BRON : De Standaard 29 oktober 2015 . Opinie en analyse.

Ook deze tekst gaat hierover :

Natuurlijke slaapmiddelen als veilig alternatief voor benzodiazepines

Benzodiazepines zijn een klasse van medicijnen die inwerken op het centraal zenuwstelsel. Het zijn kalmeermiddelen, ze hebben een kalmerende, hypnotische, angst remmende werking. Er zijn heel veel verschillende benzodiazepines, maar de bekendste is waarschijnlijk diazepam (Valium).

De effectiviteit van benzodiazepines wordt betwist. Steeds meer onafhankelijke onderzoekers stellen vast dat ze op lange termijn niet beter werken dan een placebo. Bij sommige mensen kunnen ze angst of slapeloosheid een tijdje verbeteren, maar op lange termijn hebben ze meer nadelen dan voordelen. Ze werken verslavend, zodat je op den duur niet meer zonder kan (of wil). Bovendien ontwikkel je na een tijdje tolerantie en moet je moet steeds hogere doses nemen. Maar het grootste minpunt zijn de (gevaarlijke) bijwerkingen, vooral wanneer ze gecombineerd worden met andere kalmeermiddelen en alcohol. Benzodiazepines dragen zelfs bij aan de toename van agressie en zinloos geweld in de maatschappij.

Planten zoals valeriaan, citroenmelisse en passiflora zijn een uitstekend natuurlijk hulpmiddel voor slaapproblemen die veroorzaakt worden door spanning, angsten, psychische stress, piekeren, malende gedachten, alcoholmisbruik, menopauze, rusteloze benen, enz. Wanneer je ze neemt voor je gaat slapen, ben je ontspannen, zodat je gemakkelijker in slaap valt. Ook wanneer je niet meteen in slaap valt, word je daar niet onrustig van, je gaat niet liggen woelen. Ze verbeteren bovendien de slaapkwaliteit en vooral het doorslapen. Wanneer je ’s nachts toch wakker wordt, val je snel weer in slaap omdat je helemaal ontspannen bent. Mensen die al lange tijd slecht slapen en ’s morgens niet goed uit bed geraken, merken dat ze veel beter uitgeslapen zijn en vroeger kunnen opstaan.

Deze planten zijn een uitstekend alternatief voor farmaceutische slaap- en kalmeermiddelen. Ze werken minder sterk, maar ze hebben geen bijwerkingen. Het belangrijkste voordeel is dat ze je overdag niet suf maken. Ze moeten echter wel als tijdelijke hulpmiddelen beschouwd worden. Om blijvend van slaapproblemen verlost te worden, moeten de oorzaken volledig aangepakt worden.

Ook melatonine is een veilig alternatief voor slaapmiddelen. Het is een hormoon dat we normaal zelf aanmaken uit serotonine wanneer het donker wordt. Het zorgt er niet alleen voor dat je in slaap valt, maar verbetert ook de kwaliteit van je slaap. De aanmaak van melatonine wordt vooral verstoord wanneer je overdag niet voldoende blootgesteld wordt aan zonlicht en ’s avonds te veel blootgesteld wordt aan kunstlicht. Maar ook een gebrek aan beweging, een gebrek aan bepaalde voedingsstoffen, stress en andere factoren kunnen de aanmaak van melatonine remmen.

BRON : bericht van het tijdschrift PlaceboNocebo (Uitgeverij VorthexAequo).

relatie en therapie : moeilijk of makkelijk?

man and woman standing at seashore

Foto door Ibrahim Asad op Pexels.com

Er is vaak nogal wat te doen omtrent nut van psychotherapie,  zowel in het algemeen voor persoonlijke therapie en begeleiding als voor het meer specifieke van relatietherapie.

Kunnen wij als psychotherapeuten succes garanderen?

Maar wat is “succes”?

In onze maatschappij wordt alles afgewogen : voor wat, hoort wat. Spijtig genoeg geldt dat niet in intermenselijk contact. Daar spelen andere regels.

Iedere baby leert zich te gedragen als een kleine manipulator om te kunnen verkrijgen wat hij graag heeft : “even mijn keeltje openzetten en ik wordt opgepakt en geknuffeld”. Het is een deeltje van ons overlevingssysteem, want een baby is volledig hulpeloos, dus in sé is er niks mis mee.  Maar niet altijd kan aan onze behoeften voldaan worden en met de frustraties die zo ontstaan moeten we eveneens mee leren omgaan. Door de band lukt dat wel.

Maar in hele close relaties voelen we ons juist het meest kwetsbaar en kunnen we dus ook gevoelig blijvende kwetsuren oplopen. Deze zullen eveneens alle latere relaties in zekere mate beïnvloeden. Ze kunnen ons wat meer afwachtend of eerder wat meer eisend laten worden. Soms wordt daardoor een belasting op een relatie gelegd die onoverbrugbaar lijkt.

De rol van de therapeut is dus in feite deze gevoeligheden bloot te leggen en te helpen lichter maken door inzicht.

Voor een persoon heeft het succes van de therapeut of van de therapievorm te maken met het “aanslaan” van bepaalde technieken en met het “klikken” van de persoonlijkheid van de psychotherapeut met de cliënt. Daardoor is niet altijd duidelijk welke therapie nu goed werkt en welke niet. Echter is het welzijn van iedere cliënt altijd hetgene moet voorop staan. Als integratief psychotherapeut heb ik technieken uit verschillende stromingen ter beschikking.

In relatietherapie is eveneens de persoonlijke klik en het aanslaan van technieken belangrijk, maar nog belangrijker is het ontdekken van de dynamiek die ontstaat tussen de partners.

Is de relatietherapie “succesvol”, dan worden dus gevoelige punten van de partners blootgelegd. Sommige problemen en spanningen kunnen inderdaad opgelost worden wanneer het duidelijk wordt wat er speelt. Soms komt men tot inzicht en begrip in zichzelf en ook in de andere, en komen zo mechanismen aan het licht, verkeerde interpretaties die we hebben, die de relatie laten vastlopen. Met een beter begrip kan men de relatie en de ontstane spanningen anders gaan bekijken.

Partners die elkaar terugvinden via de relatietherapie hebben vaak een veel betere relatie en een beter seksleven, zo blijkt. De eerste stap is de durf om de confrontatie aan te gaan en om jezelf bloot te durven geven bij de therapeut.

In sommige gevallen kan de relatie echter niet gered worden.

Het lijkt dus een ondankbare taak voor een relatietherapeut wanneer mensen besluiten uit elkaar te gaan op basis van de onoverkomelijke verschillen tussen de partners, maar dat is niet zo. Op zijn minst hebben cliënten daardoor meer inzicht in zichzelf gekregen wat hen sowieso ten goede komt.

 

Eén van de meest gekende relatietherapeuten wereldwijd is dr Sue Johnson. Haar boek “Houd me vast” , waarin zij haar therapie “Emotionally Focused Therapy for couples” uitlegt, werd een bestseller en is in vele talen vertaald. Met haar jarenlange ervaring stelt zij dat 75% van de koppels die relatietherapie volgden hun relatie konden redden en meer zelfs, hun relatie werd een heel stuk beter , evenals hun seksleven.

Ook nood aan relatietherapie ? Klik dan hier voor meer uitleg  over relatietherapie of  hier voor het maken van een afspraak .

Zie ook   deze tekst vanwege Rika Ponnet , Duet relatiebemiddeling.

 

opleidingen AIHP West-Vlaanderen

naamloos AIHP

© AIHP

 

ACADEMIE VOOR INTEGRATIEVE EN HUMANISTISCHE PSYCHOLOGIE EN PSYCHOTHERAPIE  AIHP

Mogelijke opleidingen :
– GROEIEN ALS MENS
– PSYCHOTHERAPEUT/PSYCHOCONSULENT
– ROUWBEGELEIDING/ROUWCONSULENT
– KINDER- EN JEUGDPSYCHOTHERAPIE
– RELAXATIETECHNIEKEN

-……..

subsidies:
AIHP is door de Vlaamse overheid erkend als professionele opleidingsinstelling en behaalde de Iso 9001 norm. Werknemers kunnen betalen met opleidingscheques. Voor zelfstandigen en kmo’s is er de kmo-portefeuille, waardoor u korting bekomt op het inschrijvingsgeld.

Info West-Vl. :

Didier Vanhee – Klinisch psycholoog
Swytswal 15 – 8680 Koekelare
Tel. 051/588549 – GSM 0496/845471
e-mail: vanheedidier@gmail.com

voor meer details ivm opleiding AIHP West-Vlaanderen en voor opleidingen AIHP Gent, AIHP Antwerpen, AIHP Apeldoorn klik hier

 

 

11 Therapie

 

WIJSHEID 3

Al deze beschouwingen zouden kunnen leiden tot een doemdenken over mislukte hechting en doen besluiten “dat het mislukt is en er nu eenmaal niets aan te doen is”. Maar niets is minder waar. Het is niet omdat iets moeilijk is dat het onmogelijk is.
Wellicht zorgt ons survival mechanisme eveneens voor de mogelijkheid dat, wanneer iets verkeerd gelopen is, wij in staat blijken tot herstel op een andere manier, via hulp van iemand anders.
Zo kunnen wij het succes verklaren van psychotherapie.
Ondanks de zogenaamde verschillen in de scholen die zijn ontstaan sinds eind 1800 kunnen we stellen dat elke therapie berust op het vormen van en specifieke band tussen cliënt en therapeut, die in feite vergelijkbaar is met de band met een hechtingsfiguur.
Het creëren van een “veilige omgeving” is zeer belangrijk. Elke therapie waar dat gevoel van veiligheid er niet komt voor de cliënt in de relatie met de therapeut, is gedoemd tot mislukken. Bovendien is het ook zeer belangrijk de cliënt te laten veiligheid ervaren, zowel in de praktijkruimte als daarbuiten. Vandaar het belang van het “installeren van een veilige plek” waar de cliënt zich in zijn verbeelding kan terugtrekken en veilig voelen. Hij leert zo ook controle krijgen over zijn angst.
Als integratief therapeut leer je wat groeien is : het komt neer op een steeds beter functionerend ego opbouwen, dus meer en meer je “ware zelf” worden. Groei induceren bij een cliënt kan op 3 manieren gebeuren : inzicht bijbrengen, vaardigheden aanleren en bevrijden van het storend effect van vroegere traumatiserende ervaringen.
Er wordt dus in feite gewerkt om meer zelfvertrouwen te creëren, inzicht te krijgen in de mechanismen die werken en ons soms blokkeren, een nieuwe manier van reageren ontwikkelen wat neerkomt op meer affecttolerantie en leren emoties gebruiken voor het verwerken van tegenslagen, en je negatieve kantjes leren kennen zonder jezelf te veroordelen,….
In de Cliënt- centered therapie staat het belang centraal van empathie, dit is : veiligheid creëren, onvoorwaardelijke aanvaarding van de cliënt, laten blijken dat wat hij vertelt waardevol is, verhogen van het zelfvertrouwen. Verhogen van zelfvertrouwen kan door het geven van positieve strokes.

Dit vinden we niet alleen terug in de Transactionele analyse theorie maar komt herhaaldelijk terug. In het eerste opleidingsjaar was het verhogen van het zelfvertrouwen een doel op zich. Herhaaldelijk kreeg men positieve waardering voor hetgeen men presteerde, iedere deelnemer ontving opgemerkte“positieve eigenschappen”vanwege elke klasgenoot…..
Cognitieve therapie legt de nadruk op het ontdekken van negatieve cognities en ze ontkrachten,waarna positieve cognities moeten eigen gemaakt worden.
Focusing vertrekt van hoe men zich lichamelijk voelt. Wat onbewust verdrongen is, vertaalt zich immers naar symptoomtaal, zegt men in het circulair systeemdenken. Soms heeft men gewoon een gevoel van onbehagen, een spanning in het lichaam. Door daar op te focussen kan men zich via beelden( trauma’s worden als beelden opgeslagen) bewust worden van wat er aan de hand is.

Daarbij leert men de blokkerende mechanismen kennen via de Interfererende Karakters die opduiken. Deze leert men buiten zichzelf plaatsen, daardoor probeert men hun werking te verhinderen zodat betere systemen kunnen geïnstalleerd worden. Het is ook zeer belangrijk dat men “wat er zich aandient vriendelijk ontvangt”.
Dit vriendelijk zijn voor jezelf leert men ook bijv. door de “rechtbank techniek” van de cognitieve gedragstherapie.
Mijns inziens is ook een houding vergelijkbaar met “atunement” belangrijk in therapie. De cliënt ervaart dat je er bent voor hem, dat hij op je kan rekenen op momenten dat hij het nodig heeft.

Dit blijkt niet altijd even gemakkelijk omdat sommige cliënten natuurlijk door het systeem waarin zij vastzitten, eerder manipulatief gaan optreden, wat moeilijk ligt voor een therapeut . Er is immers slechts beroepshalve een relatie gecreëerd.

Ik kan niet ontkennen dat men enerzijds zijn eigen grenzen als therapeut moet bewaken, en anderzijds dat sommige cliënten baat hebben bij een vaste structuur, als hun leven nogal chaotisch verloopt of wanneer zij bij depressie niet de nodige kracht vinden om het heft voldoende zelf in handen te nemen. Toch denk ik dat het bij een groot deel van de mensen die vastzitten in te lage niveaus van de ontwikkelingscyclus, heel belangrijk is dat men dat gevoel van afstemming kan nabootsen.

Eigen ervaring met therapeuten die je “vast” willen houden, onder het mom van “weerstand”die moet onderzocht worden of een andere soort van”moeten terugkomen”, leerde mij dat dit nefast is voor het vertrouwen in die therapeut. Aangezien het vertrouwen essentieel is voor het zich veilig voelen van de cliënt, mogen we als therapeut dit niet onachtzaam bekijken.

Samengevat proberen wij in therapie bij de cliënt veilige hechting te installeren.

vervolg : hoofdstuk 12 Tweelingzielen  en soulmates

Mijn aanpak is integratieve gesprekstherapie

Er bestaan heel veel verschillende soorten van psychotherapie, die worden meestal ingedeeld in een aantal grote scholen.
Integratieve psychotherapie maakt gebruik van technieken uit deze verschillende groepen, zodat er voor jou als het ware een combinatie op maat toegepast wordt.
In mijn basisopleiding werd, vertrekkend vanuit de inzichten van Freud in de persoonlijkheidsstructuur, gewerkt met client centered therapie van Rogers. Daarnaast leerden we cognitieve therapie, gedragstherapie, experientiële therapie zoals Focusing en EMDR, Transactionele Analyse, circulair systeemdenken…
Ik volgde bovendien een bijkomende opleiding specifiek in rouwbegeleiding.

Bij mij kan je terecht voor gesprekstherapie. Voor danstherapie bijvoorbeeld verwijs ik je door naar een collega.
Het is ook een individuele therapie, voor groepstherapie kun je op andere adressen terecht. Een partner of een familielid kan wel betrokken worden om samen of apart een aantal dingen te bespreken of te verklaren, maar die keuze is aan jou. Want hier ben jij belangrijk
en ik geloof in jouw mogelijkheden…