COVIDmaatregelen nov2020 BNVIP

BNVIP NIEUWSBRIEF

Beste leden van de Belgisch-Nederlandse Vereniging voor Integratieve Psychotherapie,

Hopelijk zijn jullie gespaard gebleven van het COVID virus en kunnen jullie al wat vinden in de nieuwe manier van werken online of in open lucht.
Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, bieden tele- en online-consultaties een waardig alternatief.
Teleconsultatie is nu de norm. Dit houdt in dat u cliënten/patiënten enkel nog fysiek mag blijven zien ingeval aan de volgende drie cumulatieve voorwaarden is voldaan:
1.Het gaat om een cliënt/patiënt waarvoor een teleconsultatie of online alternatief niet mogelijk is;
2.Het gaat om een cliënt/patiënt van wie de begeleiding niet onderbroken kan worden omdat er anders decompensatie dreigt, waarvoor crisishulpverlening zal worden gezocht.
Deze crisishulpverlening (mobiele teams, spoeddiensten, huisartsen,…) zijn reeds overbelast op dit moment, waardoor alles er moet worden aan gedaan om verdere overbelasting te voorkomen.
3.Het gaat om een cliënt/patiënt waar hygiënische maatregelen kunnen worden toegepast (patiënt is niet ziek, handen wassen, social distancing, vrije ruimte plannen tussen elk bezoek om te ventileren en te ontsmetten, enz.). 

In alle andere gevallen, mogen er dus geen fysieke consultaties meer plaatsvinden.
Om wachtlijsten te voorkomen zijn er andere alternatieven. Als hulpverleners moeten we ten allen tijde het goed voorbeeld proberen geven en de richtlijnen respecteren!
We sommen ze hieronder nog even voor u op.
1.De social distancing regel blijft natuurlijk ten allen tijde verplicht.
2.U draagt ten allen tijde een mondmasker.
3.Er kan eventueel een scherm tussen uzelf en de cliënt geplaatst worden. 
4.Als er voldoende afstand kan gewaarborgd worden, is het dragen van een mondmasker niet verplicht, maar wel sterk aanbevolen om de risico’s zo laag mogelijk te houden.
5.Het is ook aan te raden om de ruimte voldoende te ventileren en alles na iedere cliënt te ontsmetten.
5.Voor verplaatsingen van cliënten zijn er geen attesten nodig omdat niet-essentiële verplaatsingen deze keer ook niet verboden zijn.
6.Tijdens deze periode van (zelf) quarantaine in het kader van het coronavirus willen we graag het belang van online consultaties benadrukken.
Online consultaties, in het bijzonder via videochat, zijn een haalbaar alternatief voor psychologische zorg en therapie. 
Onderzoek toont aan dat online consultaties net iets minder optimaal zijn dan conventionele zorg, maar niettemin tot gelijkaardige resultaten kunnen leiden. 
Enkele zaken zijn hierbij heel essentieel. We sommen ze hieronder even op.
Bespreek de optie met je cliënt/patiënt, bij voorkeur over de telefoon.
Het is natuurlijk makkelijker om online consultaties aan te vangen als je reeds een eerste contact had met je cliënt.
Benadruk het belang om voorlopig beroep te doen op online consultaties. 
Zorg ervoor dat zowel jijzelf als je cliënt/patiënt zich in een afgezonderde en rustige ruimte bevinden en niet kunnen worden gestoord door anderen.
Voorzie voldoende tijd voor eventuele technische problemen.
Log uit na iedere sessie en zorg dat je besturingssysteem en applicaties up to date zijn.
In geval van een inbreuk op de beveiliging van je toestel, informeer je patiënten en de politie en doe beroep op een IT-professional.
Doe beroep op professionele tools: maak bij voorkeur geen gebruik van Messenger, WhatsApp, Skype maar kies voor de applicaties die hier aangeraden worden https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/task-force-data-technology-against-corona/nuttige-platformen-voor-een-raadpleging-zonder-fysiek-contact
Raad je cliënt aan om na de sessie nog even te reflecteren over jullie gesprek vooraleer zich terug bij het gezin of andere mensen te begeven. Als jullie elkaar face-to-face zien, is er ook het transport tussen je consultruimte en de thuissituatie.
Overweeg misschien ook wandeltherapie of andere outdoor sessie.  Dit blijkt een waardig alternatief om toch het contact met je cliënt te behouden in de buitenlucht. 
Hou het veilig en zorg goed voor jezelf.

Didier Vanhee
BNVIP Bestuurslid
vanheedidier@gmail.com
0496/84 54 71
www.BNVIP.eu

CORONANIEUWS humanistische psychotherapeuten FPHE-FHEP

VOLGEND OP DE VIDEOCONFERENTIE MET DE EFFECTIEVE LEDEN VAN DE FPHE-FHEP, VIND U HIERONDER DE NODIGE MAATREGELEN TEGEN COVID19 VOOR UW PRAKTIJK

Om te reageren op het verzoek van de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO’s, volgt hier een reeks goede handelingen die zijn opgesteld door alle FPHE-lidverenigingen. Deze maatregelen zijn opgesteld op 5 mei 2020 en kunnen veranderen afhankelijk van de actualiteit.

Alleen patiënten / cliënten zonder enige symptomen van het Covid-19-type kunnen voor consulten komen. Hetzelfde geldt voor therapeuten om hun activiteiten uit te oefenen. Bij twijfel zullen de consulten per videoconferentie plaatsvinden wanneer de therapievorm dit toelaat. Het is belangrijk om de instructies van de Nationale Veiligheidsraad te raadplegen.

Om de herneming van activiteit bij exit van de quarantainemaatregelen te begunstigen, worden volgende punten aanbevolen vanaf 4 mei 2020 :

 • Als de veiligheidsafstand van 1,50 m niet kan worden gehandhaafd, dragen patiënten / cliënten en therapeuten een chirurgisch masker.
 • Zoveel mogelijk zullen online consulten worden voorgesteld.
 • Afspraken worden voldoende gespreid zodat cliënten / patiënten elkaar niet ontmoeten, en om localen schoon te maken en te ventileren.
 • Wachtkamers zijn niet toegankelijk.
 • Toiletten worden alleen in noodgevallen gebruikt. Ze worden na gebruik schoongemaakt.
 • De deuren worden geopend en gesloten door de therapeut. Localen worden tussen 2 sessies schoongemaakt en men geeft de voorkeur aan meubelen (zoals stoelen) in afwasbaar materiaal.
 • Als de therapeut materiaal gebruikt of dit voorstelt aan de patiënt/cliënt , zal hij dit na elk consult zorgvuldig desinfecteren.
 • Papieren zakdoekjes zijn bedoeld voor eenmalig gebruik en worden in een gesloten vuilbak gegooid.
 • Hydro-alcoholische gel om je handen te wassen is gemakkelijk toegankelijk voorzien in de praktijkruimte.
 • Tussen elke cliënt wassen de therapeuten hun handen.
 • Gezinstherapie kan plaatsvinden als elke persoon in het gezin zich minimaal 1,50 m van de therapeut bevindt of als elke persoon een chirurgisch masker draagt. Idem voor koppels. De situatie voor kinderen wordt geval per geval beoordeeld. Groepstherapieën worden voorlopig afgeraden.
 • Contactloze betaling heeft de voorkeur.

Deze maatregelen voor fysieke afstand zijn bedoeld om cliënten / patiënten en therapeuten in staat te stellen op een veilige manier de duurzaamheid van de therapeutische relatie voort te zetten / hervatten.

Met warme groeten,Automatische regelterugloop
het team van FPHE-FHEP

Richtlijnen ivm COVID19

April 2021

Sessies via internet mogelijk.

Voor wie de sessie toch doorgaat in mijn praktijk op het vertrouwde adres Eikendreef 1 in Loppem, gelden volgende voorschriften.

 

 • Cliënten mogen elkaar niet overlappen, er moet minimum een kwartiertje tussen sessies zijn. De wachtruimte mag niet gebruikt worden. Bij  twijfel kun je beter even in je wagen of buiten wachten , tot ik jou kom halen. Ik hou echter reeds veel rekening met dit feit in mijn agenda, zodat het zich niet zou voordoen.
 • Een mondmasker is verplicht.
 • Cliënten ontsmetten bij binnenkomen en buitengaan hun handen met product dat ter beschikking staat.
 • De stoelen moeten gereinigd worden na elke sessie.( Spijtig genoeg gedaan met de gezellige stoffen zeteltjes en het tapijt…)
 • Zakdoekjes moeten in een gesloten vuilbak gegooid worden, voorzien voor dat doel. Je brengt best zelf papieren zakdoekjes mee maar indien nodig kan ik je een pakje geven.
 • Cliënt en therapeut zitten op veilige afstand van elkaar, 1.50m minimum
 • De ruimte wordt zoveel mogelijk gelucht, dus blijft de deur open.
 • Wie symptomen heeft van verkoudheid  en dergelijke (niezen, hoesten, rillerig…) moet wegblijven en kan overschakelen naar een internetgesprek indien gewenst. Ook wie in zijn omgeving covid- gevallen heeft wordt geacht over te schakelen naar internet-gesprekken.
 • Het toilet is enkel in noodgeval te gebruiken ( al heb ik nog nooit een cliënt gehad die zo maar wat gewoon op mijn toilet vertoeft, maar ja…) Gelieve na je toiletgebruik de toiletbril en deksel even te reinigen met het voorziene ontsmettingsmiddel.
 • De therapeut opent zoveel mogelijk zelf de deuren en reinigt indien nodig de deurklinken.
 • Betaling is bij voorkeur ter plaatse via directe overschrijving op de smartphone of bijvoorbeeld met een betalingsapp via QR-code. Cash betalen is toegestaan . 
 • Na een sessie : Gelieve mijn gegevens bij de hand te houden en mij te verwittigen wanneer je zou besmet geraakt zijn zodat we de quarantaine voorschriften kunnen volgen.

Zo kunnen we veilig starten. Tot binnenkort!

Duplomethodiek als integratieve psychotherapie

duplo-casa-familiar

Op maandag 18 februari, start de 3 daagse opleiding ‘Integratief werken met de duplomethodiek’. De docente is Isa Deschuyteneer.

Er zijn nog plaatsen vrij. Misschien heb je wel interesse? Of ken je mensen voor wie deze opleiding zou passen.

Deze opleiding gaat door in centrum Zon-Maan in Gavere.

Zie onze website met meer info: http://www.psychology-integration.eu/integratief-werken-met-duplo-methodiek-beginners-3-dagen/

Voor meer info: 0496/845471

Didier Vanhee
AIHP Koekelare
0496/84 54 71
http://www.psychology-integration.eu/

hypnose voor therapeutische doeleinden

naamloos AIHP

© AIHP

Graag zetten we hierbij deze nieuwe driedaagse in de kijker.

Voorwaarde is de module focussing gevolgd te hebben.

Driedaagse introductie tot hypnose voor therapeutische doeleinden

Als psychotherapeuten weten we dat het onderbewustzijn een belangrijk deel is van onze menselijke psyche; het is een vat vol herinneringen, angsten, emoties, beelden, blokkades…
En we weten ook dat het onderbewustzijn een blok aan ons been kan zijn wanner we beslissen om op bewust niveau veranderingen in ons leven te initiëren (zoals onbewuste zelfsabotage, angsten, automatische negatieve gedachten,…).
Maar, als zowel onze bewuste als onze onbewuste geest op één lijn zitten, dan ligt ons groeipotentieel, en dat van onze cliënten, vele malen hoger!

Via hypnose kunnen we de poort naar dit onderbewustzijn openen om onszelf en onze cliënten meer zelfvertrouwen te geven, minder angsten en stress, positievere gedachten, een rustigere en meer ontspannen geest, …
In deze driedaagse opleiding ligt de focus op de basisbeginselen van hypnotherapie op theoretisch- en op praktijkniveau. We gaan dan ook actief aan de slag zodat je na deze driedaagse in staat bent om een cliënt via verschillende manieren in hypnose te brengen, het zelfvertrouwen te doen stijgen, angsten en stress te verminderen, alsook het aanleren van zelfhypnose zodat je cliënt zelf verder aan de slag kan.

Dag 1
Wat is hypnose precies? Hoe gaat hypnose in zijn werk? Hoe kan je een cliënt onder hypnose brengen? Wat zijn de voorwaarden?
Toepassingen van hypnotherapie. Diverse hypnose inducties.
Hoe haal je een cliënt weer uit hypnose?
Psycho-educatie om misverstanden bij cliënten te counteren.
Demonstratie en uitgebreid oefenen met diverse hypnose inducties.

Dag 2
Hypnose en stressreductie bij cliënten.
De ego-versterkingstechniek van Hartland.
Installeren van veilige plek onder hypnose.
Angstreductie via hypnose: systematische desensitisatie in vitro.

Dag 3
Terugkomdag: casussen uit de eigen praktijk, feedback toepassing dag 1 en 2 in de eigen praktijk. Wat gaat goed en waar loop je tegenaan?
Zelfhypnose aanleren bij cliënten.

Locatie
Deze opleiding gaat door in Marathonstraat 3, 9000 Gent (op wandelafstand van het Sint-Pietersstation)

Data en prijs
3 dagen van 09.30 – 17.00 u
Maandagen: 24/09, 1/10 en 15/10
450 € (KMO-p 40% subsidie mogelijk)

Inschrijvingen en inlichtingen
Inschrijving : Buyst Tanja, 0477/55 65 36, tanjabuyst@gmail.com
Info rond inhoud: Ilona Thyssen, 0472/58 42 89, Thyssen.ilona@gmail.com

opleiding burn-outcoach

naamloos AIHP

© AIHP

AIHP

Op maandag 7 januari 2019, start de nieuw reeks 4 daagse opleiding ‘Burn-out coach. Aanpak van burn-out in therapie’. De trainers zijn Ine De Deken en Tanja Buyst.

Er zijn nog plaatsen vrij. Misschien heb je wel interesse? Of ken je mensen voor wie deze opleiding zou passen.

Deze opleiding gaat door in AIHP Koekelare, Swytswal 15, 8680 Koekelare

Hierbij de link naar onze website met meer info: http://www.psychology-integration.eu/opleiding-burn-out-coach-aanpak-van-burn-out-in-therapie-west-vlaanderen/

Voor meer info: Didier Vanhee 0496/845471

Beeldende therapie

naamloos AIHP

© AIHP

AIHP opleiding Beeldende therapie

3 maandagen – Start: maandag 10 december 2018

Op maandag 10 december, start de nieuwe 3 daagse opleiding ‘Beeldende therapie’. De docente is Katrien Bruneel, psychotherapeut, kindertherapeut, beeldende therapeut.

Er zijn nog plaatsen vrij. Misschien heb je wel interesse? Of ken je mensen voor wie deze opleiding zou passen.

Deze opleiding gaat door in Marathonstraat 3, 9000 Gent

Hierbij de link naar onze website met meer info: http://www.psychology-integration.eu/beeldende-therapie/

Inschrijvingsdocumenten te bekomen.

Voor meer info: 0496/845471

Didier Vanhee
AIHP Koekelare
0496/84 54 71

Katrien Packo

Hallo,

Je bent op zoek gegaan en je hebt mij gevonden. Ben ik degene die je zocht?

Ik stel me even aan je voor :  Ik ben Katrien, psychotherapeut.

Ik woon in Loppem, in de Eikendreef nr 1, dicht bij de abdij van Zevenkerken. Zedelgem en zelfs Brugge zijn niet zo veraf.
Ik ben oorspronkelijk afgestudeerd als economist maar vond het later nodig om mijn leven een volledig andere wending te geven en mijn opgedane kennis van psychologie te proberen aan te wenden om via psychotherapie mensen op weg te helpen.

Mensen zoals jij,

die op het ogenblik even ondersteboven zijn, of die een moeilijke periode hebben…
waar het eventjes allemaal niet meer zo vlot, of waarvoor het allemaal te veel is geworden…

Het kan zijn dat je je helemaal niet begrepen voelt door je omgeving, of dat je vastzit in een relatie waar je nog weinig positieve kanten aan ziet…

Samen met jou kijk ik wat er aan de hand is.  Je kan alleen komen of samen met je partner.

Of lijkt het leven je heel zwaar en vraag je je af wat de zin van het leven eigenlijk is ?Misschien voel je je moe en uitgeblust…of ronduit depressief?

Of misschien lijkt het alsof je uitgeput bent, opgebrand, je kampt met een burn-out…

Depressie en burn-out zijn veel voorkomende tekenen dat het allemaal te zwaar geworden is en dat kunnen we samen aanpakken. Je hoeft je er niet verlegen over te voelen, het is je overkomen. Maar je kunt er iets aan doen.

Of ben je eerder rusteloos en heb je het gevoel dat je constant op zoek bent naar antwoorden ? Het zou kunnen dat je je angstig voelt…

Of heb je het gevoel dat niemand van je houdt en begrijp je niet wat je verkeerd doet ?

Met de juiste inzichten kom je al een heel eind. Verder reik ik jou een aantal hulpmiddelen aan.

Is er iets ernstigs gebeurd in je leven waar je moeilijk weg mee kan en lijkt het alsof niemand je kan steunen of troosten ?

Je vindt bij mij een luisterend oor.

Herken je jezelf in iets van deze gevoelens? Dan ben ik inderdaad degene die je zocht.
Ik help namelijk mensen zoals jij met het terugvinden van de weg.
Wij zoeken samen naar een lichtpuntje waardoor je weer verder kan.
Je staat er niét alléén voor…