ALS IK HET LEVEN OVER MOCHT DOEN

“Als ik het leven over mocht doen”

Bronnie Ware heeft een integer boek geschreven “The Top Five Regrets of the Dying” , in het Nederlands “als ik het leven over mocht doen”, over haar gesprekken met mensen aan het einde van hun leven, terwijl ze hen thuis in deze fase verzorgde. Mensen die door het naderen van de dood met haar deelden wat ze anders hadden willen doen, waar ze spijt van hadden.

Wat het vaakst voorkwam is dat mensen er spijt van hadden als ze niet de moed hadden gehad een leven te leven trouw aan zichzelf en hun eigen hart. En zich teveel hadden aangepast aan de verwachtingen van anderen of hun eigen behoeftes en verlangens aan de kant hadden geschoven.

Een mooie reminder voor onszelf om contact te maken met ons hart en vanuit die wijsheid ons leven in te richten.

Het contact met je eigen hart geeft liefde voor jezelf, liefde voor anderen en het brengt je naar wat wezenlijk is voor jou. Het helpt je om zicht te krijgen op wat jou gelukkig maakt, geeft vertrouwen in jezelf en brengt je naar wat jij graag wilt doen in je privé en werkende leven. Contact maken met je hart scheelt tijd, frustratie en stress.

Met name in het begin kan het eng zijn om meer contact te maken met je hart en te vertrouwen op de signalen van je hart. Toe te laten hoe je je echt voelt in je werk, in je relatie, in een vriendschap, in je huis, als ouder. We kennen allemaal de neiging wel om lastige gevoelens uit de weg te gaan. Net zolang totdat ons innerlijk steeds luidere signalen gaat geven. De angst voor de consequenties zorgt er vaak voor dat we doorgaan op de semi automatische piloot. Wat ga je tegenkomen? Wat gaat er dan wellicht veranderen en wil of durf je dat wel?

Contact maken met je hart is eenvoudig en tegelijkertijd ook weer niet. Dit heeft te maken met dat er oude patronen, angsten en emoties omhoog kunnen komen, die de stem van je binnenste ik kunnen vertroebelen. En daarnaast speelt vaak ook de angst voor mogelijke consequenties in je dagelijks leven een rol.

Op het moment dat je in je leven gaat ervaren dat je innerlijke stem altijd het beste met je voor heeft, dat je helder gaat krijgen wat je hart te zeggen heeft en je brengt tot keuzes klein en groot waar je gelukkig van wordt, zul je graag je hart raadplegen en ernaar handelen. Je hart is dan als je beste vriend. Vanuit die wijsheid en in samenwerking met je hoofd en handen integreer je je hart met je dagelijks leven. Een liefdevol gevoel van diep vertrouwen in jezelf, jouw weg, en een weten dat je liefdevol verbonden bent met anderen en het grotere geheel.

Persoonlijke waarden geven richting aan je leven en de keuzes hierin. Als open en eerlijk tot je waarden behoort, zul je het prettig vinden om de waarheid te spreken. Als je iets op je lever hebt, zul dit graag uiten. Je zult het vervelend vinden als mensen liegen of bedriegen. Ook verzwijgen, manipuleren en verraad zul je niet prettig vinden.Trouw zijn aan jezelf heeft te maken bewustwording van wat voor jou belangrijk is: je eigen behoeftes, je normen en waarden. Weten wat voor jou belangrijk is. Ook weten waar je blij van wordt en wat je plezier doet. In werken betekent het weten waar je hart ligt en je passie.

De basis van persoonlijke integriteit is dus weten volgens welke codes je wilt leven en welke keuzes en prioriteiten je daarin stelt. Dit is geen vaste set, vaak begin je met de normen en waarden van je gezin van herkomst. Naarmate je opgroeit maak je soms andere keuzes (soms 180 graden anders….). In de fase waarin je jezelf neerzet in de maatschappij (baan, partner, kinderen, eerste huis) verandert er vaak ook weer het een en ander. In de herfst van je leven kun je soms wat beschouwelijker worden.

Persoonlijke integriteit leven vraagt van je dat je er verantwoording voor neemt want je bent in feite je eigen enige aandeelhouder die vraagt wat de winst is!

Trouw zijn aan jezelf betekent ook verantwoording nemen voor je energie, gezondheid en welzijn, wat dat dan ook voor jou betekent. Luisteren naar je lichaamssignalen en weten wat je nodig hebt. Alleen energie “uitgeven” als je die hebt, monitoren wat energie oplevert en wat niet en hier consequenties uit trekken.

Als je echt trouw bent aan jezelf, levert dit jezelf een goed gevoel op: je hebt jezelf immers waardevol genoeg gevonden om rekening mee te houden! Soms is het lastig voor iemand anders, die had liever gezien dat je iets juist wel deed, of juist niet. Maar ja, de hele wereld te vriend houden lukt toch niet. Probeer eerst maar eens een goede vriend van jezelf te zijn.

Het is een goed gevoel om echt te zijn en volgens je eigen normen en waarden te leven, het geeft je leven stevigheid en basis en je ontleent er veiligheid aan en het geeft je zelfvertrouwen.

Laat overigens los dat het een goed plan zou zijn als de hele wereld volgens jouw normen en waarden zou leven: dat geeft alleen maar frustratie! Het lijkt voor jou weliswaar de beste keuze, maar realiseer je dat het een persoonlijke keuze is, en respecteer de keuze van een ander.

Hieronder vind je een gedicht dat ik eens ergens gelezen heb: het is gevonden op de muur van een cel van een ter dood veroordeelde en illustreert treffend de vraag: Wie kijkt jou aan als je in de spiegel kijkt?

Zorg ervoor dat jou in de spiegel iemand aankijkt die tevreden is,

met een heldere blik en een glimlach om de mond!

als ik het leven over mocht doen

” Als ik het leven over mocht doen

(met dank aan R. om het doorsturen van dit bericht van een onbekende auteur)