14 Slotbeschouwing

Liefde is de zin van ons leven.

Immers, ons hele “mens”-zijn is gebaseerd op het gevoel van veilig zijn bij anderen.
Veiligheid is een van onze basisbehoeften tot overleven. Het is zowel één van de fysiologische noden, net zoals voedsel, drinken, warmte, als een psychische behoefte omdat we slechts in veiligheid onszelf tot een individu kunnen ontwikkelen.
Het vinden van je ware zelf is enkel mogelijk door het kunnen vertrouwen op hechtingsfiguren die je onvoorwaardelijk aanvaarden om wie je bent en die je voldoende positieve voorwaardelijke appreciatie geven voor wat je doet. Dit is onvoorwaardelijke liefde krijgen.

Onze maatschappij maakt het niet gemakkelijk om tot veilige hechting te komen. Er is nogal wat mis gelopen in de loop der geschiedenis, zodat verkeerde hechtingspatronen hebben geleid tot een opeenvolging van foute hechtingen. Daardoor mislukken nogal wat relaties. Bleven de mensen vroeger samen omdat scheiden not done was of de financiële mogelijkheden het niet toelieten terwijl er tegenwoordig massaal gescheiden wordt, dan is dit nog altijd geen garantie voor geluk.

Is de hechting met de zorgfiguren mislukt dan krijgen we nog kansen in het leven met de hulp van anderen. Met therapie, het zich omringen met de juiste, positief ingestelde, mensen, geloven in jezelf en de kracht van liefde, kan heel veel gerepareerd worden.
Het essentiële is willen werken aan jezelf en terzelfder tijd mild zijn voor jezelf , door je minder goede kanten te accepteren. Zo kan je steeds beter beginnen functioneren en groeien naar genitaal omgaan.

Niet de tijd heelt alle wonden, maar liefde.

Liefde is een ander waarderen voor wie hij is . Het moet onvoorwaardelijk zijn, dan krijg je ook liefde en waardering terug, namelijk een reactie van warmte en genegenheid vanwege de andere.
Liefde mag niet voorwaardelijk zijn. Ze mag niet leiden tot verwachtingen. Je hebt ooit de verkeerde boodschap gekregen dat je niet o.k. bent, daardoor ben je bang en “houdt van iemand” die je moet bewijzen dat je wel o.k. bent. Een ander kan onmogelijk aan die verwachting voldoen. Dit leidt tot frustraties waardoor je pijn ervaart. In feite doe je jezelf pijn. Een ander kan je geen gevoel geven, je geeft dat gevoel aan jezelf.

Zelf leren onvoorwaardelijke liefde geven met aanvaarding van de ander zoals hij is, neemt angst weg. Zonder angst leer je jezelf graag zien en blij zijn met jezelf.
Dat is de essentie.
Het is de moeite waard om je ware zelf te zijn en van jezelf te houden.
Liefde is de sleutel tot geluk.

______________________________

 15 bibliografie

Een gedachte over “14 Slotbeschouwing

Reacties zijn gesloten.