13 Eigen mogelijkheden

 

images 5

 

In het circulair systeemdenken wordt nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid.
In jouw levensgeschiedenis was er wederzijdse beïnvloeding van de omgeving op jou en door jou op de omgeving. We kunnen geen één van beiden beschuldigen, enkel constateren wat er gebeurd is.

Je hoeft jezelf dus ook niet schuldig te voelen, jij bent niet alléén verantwoordelijk , maar toch heb je ook verantwoordelijkheid. Gebeurtenissen hebben je beïnvloed, je kan ze ondergaan òf er iets mee doen (Boyden en Pesso) . Negatief aangevoelde gebeurtenissen hebben je gemaakt tot wie je bent en kunnen daardoor een positieve eigenschap ontwikkeld hebben.
Je eigen invloed mag ook niet worden onderschat en je moet je steeds bewust ervan zijn dat je in interactie bent. Ook “niets doen” is interactie, “niets zeggen” is communicatie : het leidt tot een bepaalde reactie van de andere.

Je hebt dus mogelijkheid om zelf iets in handen te nemen om jouw eigen situatie te verbeteren. Al kun je de andere niet veranderen, je kan ze een andere plaats doen innemen in jouw leven, wat jezelf ten goede komt.

Wij moeten ons dus bewust worden van het feit dat we zelf mogelijkheden hebben. Vooral het blokkerende van schuldgevoel komt hier ook tot uiting. We moeten ons van dat juk bevrijden en “schuld” omzetten naar “verantwoordelijkheid” . “Onze fout” kunnen we rechtzetten.
Jampolsky schrijft : “onze negatieve gevoelens en ideeën veranderen de werkelijkheid niet en dat is de wezenlijke reden waarom alle schuldgevoelens even ongegrond als nutteloos zijn. Maar het is ook belangrijk dat we begrijpen dat onze angstige en vernietigende gedachtegang niet bijdraagt aan het welzijn, het geluk en de gezondheid van anderen”

m.a.w. van schuldgevoelens worden we zelf niet beter maar ook de anderen worden er niet beter van.

Verder zegt hij : “Je blijft je geest misbruiken als je je er zorgen over blijft maken hoe je hem hebt gebruikt.

Angst en spijt maken nooit deel uit van genezing door innerlijke houding, omdat ze zich bezighouden met het verleden.”

M.a.w. leer uit het verleden maar blijf er niet in steken, neem in het “nu” verantwoordelijkheid en zet andere stappen naar anderen toe.
Als mens hebben wij veel zelfhelende mechanismen. Peter Levine beschrijft in zijn boek “Waking the tiger” hoe wij een soort genezende vortex, draaikolk, bezitten. “Goede” gebeurtenissen kunnen daardoor “slechte” uitvegen. Het probleem zit hem in het feit dat we als mens dikwijls blijven steken, we zitten geblokkeerd in afweermechanismen en we verwerken traumatische gebeurtenissen daardoor niet.
Wij bezitten, net als dieren, de mogelijkheid om bij gevaar te kiezen : fight, flight, freeze.

De freeze toestand zou enkel maar kort mogen duren . Het is zichzelf in een dissociatieve toestand brengen om de ernst van een situatie niet tot zich te laten doordringen tot het “gevaar” voorbij is.
Dit nuttig systeem wordt echter geblokkeerd bij ons door verdringing naar het onbewuste waar het a.h.w. vastgeplakt wordt aan een cluster van vroeger opgelopen frustraties en ontgoochelingen.

Grote T- trauma’s blijven zo geblokkeerd door kleine t- trauma’s , het te weinig ervaren hebben van positieve opbouwende ervaringen in onze kindertijd. Dus : een negatief zelfbeeld blokkeert verwerking.

Alhoewel we bij grote moeilijkheden in het leven wellicht hulp zullen nodig hebben, is het inzicht van dit blokkerend systeem zeker nuttig bij het ervaren van frustratie. Wij kunnen er dan zelf proberen voor te zorgen dat we de negatieve ervaring uitvegen door een positieve en onszelf helen. We moeten leren uit de freezing toestand te stappen, door iets concreet te ondernemen.

Maar soms zitten we zo gefixeerd in afweersystemen dat we er maar kunnen uit los komen door een soort shock . Men zegt dan “je moet eerst de bodem bereiken voor je jezelf weer kunt opbouwen. Hit rock bottom”. Sommigen krijgen een grote tegenslag of zware gezondheidsproblemen te verwerken die hun de ogen openen. Maar niet iedereen geraakt op een punt waar ze worden “wakker geschud”.

Bewustwording is dus essentieel vooraleer we onszelf onder handen kunnen nemen :
– Stilstaan bij jezelf, meditatie, jezelf leren zien als een goed persoon, negatieve afbrekende gedachten uit je hoofd bannen.
– Leren genieten in het hier en nu, mindfullness , verwachtingen verminderen.
– Onze eigen angst leren zien en ze leren onder handen nemen door zelf liefdevol met anderen om te gaan.
– Het positief effect gebruiken van “iets doen in de omkering” d.w.z. behandel anderen zoals je wil dat ze jou behandelen, al lukt het niet met iedereen.
– Leer ook merken dat kritiek op een ander je je eigenlijk niet beter doet voelen, blijf dus positieve kanten zien, wees optimistisch.

Vooral moeten we ons bewust worden dat onze eigen angst om niet aanvaard te worden de grote spelbreker is in ons leven, maar dat we de moeite waard zijn en dat die angst ongegrond is.

Wij hebben gewoon een hechtingprobleem opgelopen door minder goed functionerende ouders, maar dat kan hersteld worden.
In eerste instantie moeten we leren mild zijn voor onszelf want onze eigen interne criticus is onze grootste vijand. Hou dus van jezelf !

vervolg : hoofdstuk 14 Slotbeschouwing