opleidingen AIHP West-Vlaanderen

naamloos AIHP

© AIHP

 

ACADEMIE VOOR INTEGRATIEVE EN HUMANISTISCHE PSYCHOLOGIE EN PSYCHOTHERAPIE  AIHP

Mogelijke opleidingen :
– GROEIEN ALS MENS
– PSYCHOTHERAPEUT/PSYCHOCONSULENT
– ROUWBEGELEIDING/ROUWCONSULENT
– KINDER- EN JEUGDPSYCHOTHERAPIE
– RELAXATIETECHNIEKEN

-……..

subsidies:
AIHP is door de Vlaamse overheid erkend als professionele opleidingsinstelling en behaalde de Iso 9001 norm. Werknemers kunnen betalen met opleidingscheques. Voor zelfstandigen en kmo’s is er de kmo-portefeuille, waardoor u korting bekomt op het inschrijvingsgeld.

Info West-Vl. :

Didier Vanhee – Klinisch psycholoog
Swytswal 15 – 8680 Koekelare
Tel. 051/588549 – GSM 0496/845471
e-mail: vanheedidier@gmail.com

voor meer details ivm opleiding AIHP West-Vlaanderen en voor opleidingen AIHP Gent, AIHP Antwerpen, AIHP Apeldoorn klik hier

 

 

13 Eigen mogelijkheden

 

images 5

 

In het circulair systeemdenken wordt nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid.
In jouw levensgeschiedenis was er wederzijdse beïnvloeding van de omgeving op jou en door jou op de omgeving. We kunnen geen één van beiden beschuldigen, enkel constateren wat er gebeurd is.

Je hoeft jezelf dus ook niet schuldig te voelen, jij bent niet alléén verantwoordelijk , maar toch heb je ook verantwoordelijkheid. Gebeurtenissen hebben je beïnvloed, je kan ze ondergaan òf er iets mee doen (Boyden en Pesso) . Negatief aangevoelde gebeurtenissen hebben je gemaakt tot wie je bent en kunnen daardoor een positieve eigenschap ontwikkeld hebben.
Je eigen invloed mag ook niet worden onderschat en je moet je steeds bewust ervan zijn dat je in interactie bent. Ook “niets doen” is interactie, “niets zeggen” is communicatie : het leidt tot een bepaalde reactie van de andere.

Je hebt dus mogelijkheid om zelf iets in handen te nemen om jouw eigen situatie te verbeteren. Al kun je de andere niet veranderen, je kan ze een andere plaats doen innemen in jouw leven, wat jezelf ten goede komt.

Wij moeten ons dus bewust worden van het feit dat we zelf mogelijkheden hebben. Vooral het blokkerende van schuldgevoel komt hier ook tot uiting. We moeten ons van dat juk bevrijden en “schuld” omzetten naar “verantwoordelijkheid” . “Onze fout” kunnen we rechtzetten.
Jampolsky schrijft : “onze negatieve gevoelens en ideeën veranderen de werkelijkheid niet en dat is de wezenlijke reden waarom alle schuldgevoelens even ongegrond als nutteloos zijn. Maar het is ook belangrijk dat we begrijpen dat onze angstige en vernietigende gedachtegang niet bijdraagt aan het welzijn, het geluk en de gezondheid van anderen”

m.a.w. van schuldgevoelens worden we zelf niet beter maar ook de anderen worden er niet beter van.

Verder zegt hij : “Je blijft je geest misbruiken als je je er zorgen over blijft maken hoe je hem hebt gebruikt.

Angst en spijt maken nooit deel uit van genezing door innerlijke houding, omdat ze zich bezighouden met het verleden.”

M.a.w. leer uit het verleden maar blijf er niet in steken, neem in het “nu” verantwoordelijkheid en zet andere stappen naar anderen toe.
Als mens hebben wij veel zelfhelende mechanismen. Peter Levine beschrijft in zijn boek “Waking the tiger” hoe wij een soort genezende vortex, draaikolk, bezitten. “Goede” gebeurtenissen kunnen daardoor “slechte” uitvegen. Het probleem zit hem in het feit dat we als mens dikwijls blijven steken, we zitten geblokkeerd in afweermechanismen en we verwerken traumatische gebeurtenissen daardoor niet.
Wij bezitten, net als dieren, de mogelijkheid om bij gevaar te kiezen : fight, flight, freeze.

De freeze toestand zou enkel maar kort mogen duren . Het is zichzelf in een dissociatieve toestand brengen om de ernst van een situatie niet tot zich te laten doordringen tot het “gevaar” voorbij is.
Dit nuttig systeem wordt echter geblokkeerd bij ons door verdringing naar het onbewuste waar het a.h.w. vastgeplakt wordt aan een cluster van vroeger opgelopen frustraties en ontgoochelingen.

Grote T- trauma’s blijven zo geblokkeerd door kleine t- trauma’s , het te weinig ervaren hebben van positieve opbouwende ervaringen in onze kindertijd. Dus : een negatief zelfbeeld blokkeert verwerking.

Alhoewel we bij grote moeilijkheden in het leven wellicht hulp zullen nodig hebben, is het inzicht van dit blokkerend systeem zeker nuttig bij het ervaren van frustratie. Wij kunnen er dan zelf proberen voor te zorgen dat we de negatieve ervaring uitvegen door een positieve en onszelf helen. We moeten leren uit de freezing toestand te stappen, door iets concreet te ondernemen.

Maar soms zitten we zo gefixeerd in afweersystemen dat we er maar kunnen uit los komen door een soort shock . Men zegt dan “je moet eerst de bodem bereiken voor je jezelf weer kunt opbouwen. Hit rock bottom”. Sommigen krijgen een grote tegenslag of zware gezondheidsproblemen te verwerken die hun de ogen openen. Maar niet iedereen geraakt op een punt waar ze worden “wakker geschud”.

Bewustwording is dus essentieel vooraleer we onszelf onder handen kunnen nemen :
– Stilstaan bij jezelf, meditatie, jezelf leren zien als een goed persoon, negatieve afbrekende gedachten uit je hoofd bannen.
– Leren genieten in het hier en nu, mindfullness , verwachtingen verminderen.
– Onze eigen angst leren zien en ze leren onder handen nemen door zelf liefdevol met anderen om te gaan.
– Het positief effect gebruiken van “iets doen in de omkering” d.w.z. behandel anderen zoals je wil dat ze jou behandelen, al lukt het niet met iedereen.
– Leer ook merken dat kritiek op een ander je je eigenlijk niet beter doet voelen, blijf dus positieve kanten zien, wees optimistisch.

Vooral moeten we ons bewust worden dat onze eigen angst om niet aanvaard te worden de grote spelbreker is in ons leven, maar dat we de moeite waard zijn en dat die angst ongegrond is.

Wij hebben gewoon een hechtingprobleem opgelopen door minder goed functionerende ouders, maar dat kan hersteld worden.
In eerste instantie moeten we leren mild zijn voor onszelf want onze eigen interne criticus is onze grootste vijand. Hou dus van jezelf !

vervolg : hoofdstuk 14 Slotbeschouwing 

12 Soulmates

Ik wil hier ook even stilstaan bij een fenomeen dat zich bij sommige mensen voordoet, namelijk de ontmoeting met wat men noemt een” tweelingziel”.naamloos
We kennen allemaal het begrip zielsverwant als zijnde een persoon die je heel goed ligt, waar je je heel goed bij op je gemak voelt. Sommigen gebruiken dan ook deze term om een grote geliefde te omschrijven, een soulmate .
De tweelingziel is een minder gekend begrip omdat het nogal omweven is met een waas van geheimzinnigheid of zweverigheid waar sommige mensen niet goed mee over weg kunnen. Bovendien is het zeer moeilijk uit te leggen als het je overkomt, zodat men nogal eens de neiging heeft er dan maar wijselijk over te zwijgen. Nochtans is het een vrij vaak voorkomend gebeuren.
Het etiket dat men erop plakt indien je zo’n “helper”ontmoet is niet zo belangrijk. Het gaat hem in feite over de ontmoeting van twee personen met een beschadigd ego, die op een zodanige manier met elkaar klikken dat het mogelijk is het hele hechtingsproces en het opbouwen van een gezond ego opnieuw te doen op een betere manier.
Ik gebruik hier een beschrijving vanwege Steven Hulst uit Nederland :

“Op diverse websites wordt de tweelingziel als iets heel moois beschreven en streven veel mensen naar het vinden van hun tweelingziel. De moeilijke kanten van het tweelingzielschap worden vaak onderbelicht en men kijkt enkel naar de pracht van een verwantschap waarbij je onlosmakelijke met elkaar verbonden bent. Via prachtige beschrijvingen over het delen van zielen e.d. wordt uitleg gegeven aan het ontstaan van tweelingzielen.

Omdat ik zelf gemerkt heb dat je veel hulp nodig kan hebben bij het omgaan met een tweelingziel verwantschap heb ik deze pagina gemaakt. Het is een moeizaam proces van onafhankelijk leren zijn van elkaar en je eigen kracht vinden. Ik hoop met deze tekst anderen een beetje te kunnen helpen in het onderhouden van een tweelingzielrelatie.

Eerst moet je jezelf kwijt raken, wil je je Zelf kunnen vinden.

Ik heb diverse internet fora en websites bekeken waarbij ik veel beschrijvingen zag van mensen die gewoon een mooie liefdesrelatie hadden gevonden, maar waarbij het mijn inziens niet om tweelingzielen ging. Voor mijn gevoel gaat het niet om een liefdesrelatie, maar draait het allemaal om je eigen ontwikkelingsproces dat in een versnelling wordt gebracht door een zeer bijzondere ontmoeting met iemand die je zeer sterk spiegelt en waarmee je een sterke verwantschap en vertrouwdheid voelt.

Om dit te begrijpen is het van belang eerst te kijken naar de ontmoeting van tweelingzielen. Door gesprekken met anderen heb ik leren zien dat hun tweelingziel ontmoeting volgde in een bijzondere fase van hun leven. Een fase van veranderingen, onzekerheden en intense confrontaties met het eigen Zijn. Je zou kunnen zeggen dat het vaak voorkomt in een periode waarin je jezelf een beetje kwijt bent geraakt. Dan ontmoet je die man of vrouw die je bijna direct herkent als een deel van jezelf en waarvan je heel veel wil leren en waarmee je veel wil delen. Nu begrijp ik dat dit eigenlijk heel logisch is, je bent namelijk je zelf kwijt en je onderbewustzijn herkent in een fractie van een seconde een persoon die sterk datgene invult wat je kwijt bent. Je ontmoet dus daadwerkelijk de spiegel van je zelf/ziel. Of dit nu ingegeven is door de kosmos, een samenbrengen door god, of gewoon een prachtig voorbeeld van kansberekening, maakt eigenlijk niet uit. Het belangrijkste is dat je jezelf weer hebt gevonden, alleen dan in de persoon van een ander.

Hieruit volgt direct ook de moeilijkheid van een dergelijke ontmoeting, je hebt namelijk die ander nodig om jezelf te blijven zien. Wanneer je niet leert terugkeren tot je echte zelf zal je altijd die ander nodig hebben en word je daarmee afhankelijk. Dit is dus geen fijn gevoel voor beide tweelingzielen, je voelt je onvrij, afhankelijk en wil daar het liefste van loskomen. Op dat moment begint een proces van leren loslaten, leren dat je het zelf moet doen en niet moet leunen op die ander, ook al vind je die persoon nog zo aardig. Niet zo gek ook dat je die ander zoveel lief hebt, omdat het degene is die het dichtst bij jezelf zit en het doel is toch dat je in eerste instantie van jezelf houdt. Een tweelingziel vriendschap biedt dan ook enorm veel mogelijkheden om jezelf te leren kennen en lief te hebben, zowel de positieve als negatieve karaktertrekken.

Nog zo’n confrontatie punt dus, je moet leren de ander volledig te aanvaarden zoals die is, hierdoor leer je te kijken naar je eigen negatieve kanten, en leer je eigen positieve kanten hervinden. Alles zit in jezelf, maar in het begin is dat nog onduidelijk, zodat je dat in die ander blijft zoeken. Doordat je niet meer weet wat bij jou hoort en wat bij die ander, gaan zaken met elkaar vermengen en wordt het een grote warboel, grenzen verdwijnen, en het is absoluut niet meer duidelijk wat nu echt bij jou hoort.

Langzaam aan zullen de spanningen binnen een dergelijke vriendschap ontstaan, wanneer je niet aan jezelf gaat werken en afhankelijk blijft opstellen van die ander. Er ontstaat een worsteling van waaruit je probeert los te komen van die ander om weer onafhankelijk te zijn. Het kan ervaren worden alsof je jezelf verloren hebt in die ander, maar eigenlijk had je jezelf al verloren in de voorafgaande periode. Tijd dus om jezelf te gaan hervinden.

Dat is nu precies het mooie van een tweelingziel vriendschap, je krijgt alles aangereikt om jezelf te hervinden. Een prachtige spiegel wordt je voor gehouden, iemand die heel veel om je geeft en iemand waarmee je vele dingen kan delen. Maar je moet wel gaan werken, en dan bedoel ik ook echt heel hard werken. Zien wie je werkelijk bent, waar je staat in het leven, wat je doelen zijn voor de toekomst, wat je wil zijn voor anderen, je grenzen aangeven, etc. Elke botsing met de tweelingziel zal extra zwaar zijn door de sterke band die je met elkaar deelt, maar is ook een extra stimulans om aan jezelf te blijven werken. In het begin denk je die ander nodig te hebben om te kunnen groeien, maar langzamerhand wordt je er bewust van dat jij het bent die alles doet, die ander is slechts een spiegel van wie jij bent. Dus in deze vriendschap draait het niet om die ander, maar het draait om JOU!!!!.

Duwen en trekken schept afstand, enkel loslaten brengt tot elkaar

Het proces van die ander loslaten is niet makkelijk, maar blijven duwen en trekken zal alleen maar meer afstand scheppen. Pas wanneer je jezelf weer gevonden hebt en weet wat van jou is en wat van die ander zal het gemakkelijker worden. Maar pas op!!, als je verdrietig bent of depressief raak je heel gauw jezelf kwijt en zal je dus snel weer afhankelijk worden van die ander, maar die ander kan daarin niks voor jou veranderen, je moet het zelf doen, dus blijf bij jezelf en maak die ander niet verantwoordelijk voor je geluk.

Nu komt het moment dat je werkelijk plezier kan beleven van die prachtige vriendschap, je kan die vriend waarderen voor wie hij/zij is en respecteert zijn/haar grenzen, omdat je eigen grenzen ook bekend zijn. Of je het een tweelingzielband noemt, of gewoon een dierbare vriendschap, het maakt niks uit, je hebt een hoop geleerd door deze ontmoeting en deelt een prachtige band met een persoon die net zo leuk (en gemeen) is als jijzelf.

Een tweelingziel deelt iets prachtigs… met zichzelf”
Het gaat hem dus allemaal omtrent het waarderen van jezelf, met je goede kanten, die door een verkeerd gelopen hechtingsproces onderbelicht waren en onderdrukt waren door de interne criticus .
Het gaat hem eveneens over het accepteren van jezelf, je mindere kantjes die we als onvolmaakte mensen allemaal hebben, maar waarvoor we ons onterecht immens schuldig voelen.
De mogelijkheid dat men via zo’n tweelingziel een nieuwe kans krijgt om het ego te verbeteren, is nog maar eens het bewijs dat een verkeerd gelopen hechting kan hersteld worden.

vervolg : hoofdstuk 13 Eigen mogelijkheden

Deze tekst behoort bij mijn eindverhandeling “HECHTING,HET VINDEN VAN JE WARE ZELF”. Reageren en meer lezen over dit onderwerp kun je op mijn blog  “Soulmates de ultieme spiegel” door deze link aan te klikken.  Je kunt daar onderaan enkele reacties lezen en  je kan zélf reageren in het reactievak helemaal onderaan.

Je kunt er ook een andere uiteenzetting vinden waar mijn eigen visie over het fenomeen zielsverwanten, soulmates en tweelingzielen nog verder wordt verduidelijkt. Zie “soulmates, de ultieme spiegel. Inleiding”